นอกจากเทคนิคการสันทนาการแล้ว เรายังรวบรวมเกมส์มาฝากกันด้วยนะคะ

     บางเกมส์อาจคุ้นๆกันมาบ้างแล้ว      มาดูกันก่อนว่า เกมส์มีความสำคัญอย่างไรบ้าง ในการฝึกอบรม

ความสำคัญของเกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม

 1. เปิดโอกาสให้ทุกคนแนะนำและเปิดเผยตัวเองออกมา
 2. ทำให้ผู้รับฝึกการอบรมรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันมีการใช้ความคิดร่วมกัน
 3. ทำให้บรรยาการในการฝึกอบรมเป็นไปอย่างผ่อนคลายและเป็นมิตรกัน
 4. สร้างให้ทุกคนในกลุ่มได้รู้จักคุ้นเคยกัน
 5. ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความมั่นใจและความกล้าแสดงออก

เกมส์แต่ละเกมส์ล้วน ให้ความสนุก สนาน ผ่อนคลาย และมีแง่คิดสอดแทรก

ส่วนประกอบของเกมส์

– ชื่อของเกม

– วัตถุประสงค์หลักและรอง ที่ได้จากการเล่นเกม

– อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นเกม

– กฎ กติกา มารยาท ในการเล่นเกม

– สถานที่ และเวลาในการเล่น

– ขนาดของกลุ่ม จำนวนคนในการเล่นเกม

– ขั้นดำเนินการ

– การตัดสินผล

– สรุปสาระของเกม

– การนำสิ่งที่ได้จากเกมนำไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ประโยชน์ของเกมส์ในการพัฒนาบุคลากร

                ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการทำความรู้จักกับผู้อื่นที่เข้าร่วมการอบรมด้วยกันเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและทำให้ทุกคนมีความสนิทสนมกันเร็วขึ้นกว่าการที่ทำความรู้จักกันเองในการนำเกมมาใช้ในการฝึกอบรมยังทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่และทำให้บรรยากาศในการเรียนรู้ช่วยให้ผู้รับการฝึกอบรมสนุกสนาน ไม่รู้สึกเหมือนการสอนทั่วๆไปและทำให้ผู้ฝึกอบรมเรียนรู้ได้ในเวลาระยะสั้นประหยัดค่าใช้จ่ายและทำให้มีความกล้าแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็นต่อกลุ่ม

ลักษณะของเกมที่ใช้ในการฝึกอบรมที่ดี

สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองและให้เกียรติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

เน้นศูนย์กลางการเรียนเป็นกลุ่มสำหรับผู้รับการฝึกอบรม

มีการแสดงออกอย่างทั่วถึงทุกคนมีส่วนร่วมในเกม

มีความหลากหลายในรูบแบบของเกม

ได้สาระความรู้และความสนุกเพลิดเพลิน

มีสถานการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์

เป็นเกมที่สร้างความท้าทายและกระตุ้นให้ผู้รับการฝึกอบรมอยากเข้าร่วมเล่น

เอาเกมส์มาฝาก สามารถเอาไปลองเล่น หรือใช้ประโยชน์ผ่านเกมส์กันดูน่ะค่ะ

เกมส์หนังสือพิมพ์

จุดประสงค์            รู้จักชื่อกันและกัน

อุปกรณ์:                  หนังสือพิมพ์

เวลา:                      20 นาที

จำนวนผู้เล่น:           กลุ่มละสิบคน

วิธีเล่น:                    แบ่งผู้เล่นเป็นกลุ่มย่อยสิบคน ให้คนหนึ่งอยู่กลางวงพร้อมกับกระดาษหนังสือพิมพ์ม้วน ให้คนที่นั่งล้อมวงพูดชื่อเพื่อน คนที่ถูกเรียกชื่อคนอื่นต่อไปเรื่อยๆ คนตรงกลางต้องรีบใช้หนังสือพิมพ์แตะขาเพื่อนคนที่เรียกชื่ออย่างรวดเร็วก่อนที่เขาจะเรียกชื่อคนอื่นต่อไป ถ้าคนที่ถูกเรียกชื่อพูดช้า ถูกแตะ ก็จะต้องมายืนกลางวงแทน

เกมส์ผ้าห่อมซ่อนตัว

จุดประสงค์:             รู้จักชื่อกันและกัน

อุปกรณ์:                  ผ้าห่อมผืนใหญ่ๆหนาๆ

เวลา                       20 นาที

จำนวนผู้เล่น                        ไม่จำกัด

วิธีเล่น                     แบ่งผู้เล่นเป็นสองทีมหันหน้าเข้าหากันโดยมีผู้ดำเนินเกมถือผ้าห่มไม่ให้ทั้งสองทีมเห็นหน้ากันแต่ละทีมส่งตัวแทนมานั่งหน้าผ้าห่ม ตัวแทนต้องเรียกชื่อของตัวแทนทีมตรงข้าม ใครเร็วกว่าชนะและตัวแทนที่แพ้ต้องย้ายไปอยู่ทีมที่ชนะ

 เกมส์ตามล่าหาชื่อ               

       จุดประสงค์                      รู้จักกันละกันมากกว่าแค่ชื่อ

        อุปกรณ์                          กระดาษตามล่าคนละแผ่น

       เวลา                              10 นาที

      จำนวนผู้เล่น                    ไม่จำกัด

       วิธีเล่น                             เขียนชื่อตัวเองบนหัวมุมขวาของกระดาษ เดินไปรอบๆพูดคุยกับคนที่คุณไม่รู้จักแล้วบันทึกความคล้ายคลึง (อาทิ ชอบเล่นหมากรุกเหมือนกัน) และต่างกัน (อาทิ ชอบใส่กางเกงยีนส์เหมือนกันแต่ว่าเพื่อนใหม่ชอบใส่แบบขาสั้น)ที่คุณมีกับเพื่อนใหม่ให่ได้สิบคน

        ตัวอย่าง                          ชื่อ           ความเหมือน      ความต่าง

เกมส์เชื้อโรค

จุดประสงค์             เพื่อความสนุก สร้างจินตนาการ

อุปกรณ์                   ขวดเปล่าหรือสิ่งสมมติอื่นๆ

เวลา                       10-20 นาที

จำนวนผู้เล่น                      ไม่จำกัด

วิธีเล่น                     ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม ตรงกลางมีขวดเปล่าพร้อมฝาปิดวางอยู่ ผู้ดำเนินเกมเข้าไปตรงกลางอธิบายว่าขวดนี้มีเชื้อโรคอยู่ใครก็ตามที่เปิดฝาขวดนี้จะได้รับเชื่อโรคนั้นและมีอาการแตกต่างกันออกไป หากผู้ตืดเชื้อไปแตะใครคนนั้นจะได้รับเชื้อโรคไปด้วย

                              ผู้ดำเนินเกมเปิดขวด แสดงอาการของโรค (เช่น คันทั้งตัว หัวเราะไม่หยุด มือสั่น) ค่อยๆคลานกลับมาแตะผู้เล่นคนอื่นๆ ผู้เล่นที่ถูกแตะต้องแสดงอาการเดียวกันกับผู้ที่แตะแล้วคลานไปแตะขวดตรงกลางแล้วคลานกลับมาด้วยอาการใหม่ๆแตะผู้เล่นคนอื่นๆต่อไป

เกมส์โดมิโน

จุกประสงค์              สร้างความสนิทสนม หาทางออกโดยไม่พูด

อุปกรณ์                   รองเท้า

เวลา                       20 นาที
จำนวนผู้เล่น                        ไม่จำกัด

วิธีเล่น                     ทุกคนถอดรองเท้าออกให้หมดแล้วกองไว้รววมกัน หลับตาหยิบรองเท้าข้างซ้ายของใครก็ได้มาใส่สองข้างไม่เหมือนกัน จากนั้นให้ตั้งแถวเรียงกันเป็นโดมิโน อาทิใส่ข้างซ้ายของนาย ก. คนที่มายืนต่อกันต้องใส่ข้างขวาของนาย ก. เช่นกัน โดยที่ทำแบบไม่ใช้เสียง

เกมส์เข้าแถว

จุดประสงค์             ร่วมมือกัน
อุปกรณ์                   ไม่มี

เวลา                       10 นาที

จำนวนผู้เล่น                        ไม่จำกัด

วิธีเล่น                     ผู้เล่นแบ่งเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 8-10 คนผู้เล่นต้องเข้าแถวตามคำสั่งโดยห้ามใช้เสียง

ข้อแนะนำ                เข้าแถวตอนตามอายุ วันเดือนปีเกิด ความยาวของเส้นผม

เกมส์ปฏิมากรรม

จุดประสงค์              ทำงานด้วยกัน แสดงความรู้สึก ความคิดสร้างสรรค์

อุปกรณ์                   ไม่มี

เวลา                       45 นาที

จำนวนผู้เล่น                        ไม่จำกัด

วิธีเล่น                     ผู้เล่นจับคู่กัน คนหนึ่งเป็นปฏิมากรอีกคนเป็นดินเหนียวโดยมีปฏิมากรจัดท่าทางของดินเหนียวให้เป็นไปอย่างที่ต้องการตามหัวข้อกำหนด(อาทิ ร่าเริง อกหัก ทำงานบ้าน) หรืออิสระ ให้เวลาสามนาที ผู้ดำเนินเกมเดินดูอาจมีการสอบถามให้ปฏิมากรอธิบายผลงานของตนเอง จากนั้นสลับกัน

                              ผู้เล่นจับกลุ่มใหม่สี่คนโดยรวมอีกคู่หนึ่งเข้าด้วยกันแล้วปั้นดินเหนียวแบบเดิมโดยมีปฏิมากรสองคน ดินเหนียวสองคน เช่นนี้เรื่อยไปแล้วเพิ่มจำนวนเท่าตัวไปเรื่อยๆอาจเปลี่ยนหัวข้อกำหนดให้ยากขึ้นเป็นเรื่องราวอาจให้เวลามากขึ้น

คำแนะนำ                หัวข้อปฏิมากรรมอาจเป็นอารมณ์ด้านดีด้านร้าย เช่น ไว้วางใจ ความขัดแย้ง สงคราม สันติภาพ เป็นต้น

เกมส์สะพานชีวิต

จุดประสงค์             ร่วมมือกันเห็นทางเลือกในการร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน

อุปกรณ์                   เก้าอี้เท่าจำนวนผู้เล่น

เวลา                       20 นาที

จำนวนผู้เล่น                      ไม่จำกัด

การเตรียมการ           จัดเก้าอี้พนักชนกันเป็นแถวๆ

วิธีเล่น                     ผู้เล่นยืนบนเก้าอี้เต้นไปรอบๆหากตกลงมาถือว่าออกจากเกม เพลงหยุดให้ทุกคนหยุดเล่นอยู่กับที่ ผู้ดำเนินเกมทยอยเอาเก้าอี้ออกทีละตัว ทีละตัว ผู้เล่นต้องพยายามติดต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ให้ใครตกลงไป ห้าแม้แต่เท้าลงพื้น

         เกมส์ปั้นดินให้เป็นดาว

จุดประสงค์             เรียนรู้ที่จะตัดสินใจ่รวมกัน สร้างอะไรบางอย่างร่วมกัน ใช้ประสาทสัมผัสทางใจ

อุปกรณ์                   ดินเหนียวหรือดินน้ำมัน ผ้าปิดตา

เวลา                       30 นาที

จำนวนผู้เล่น                      ไม่จำกัด

วิธีเล่น                     ผู้เล่นถูกปิดตาด้วยผ้า ผู้ดำเนินเกมจับผู้เล่นมานั่งด้วยกันเป็นคู่ๆ ห่างๆกัน มีดินเหนียวให้คู่ละก้อน เปิดเพลงคลอดเบาๆให้ผู้เล่นปั้นอะไรก็ได้ร่วมกัน หลังจากนั้นผู้เล่นจะได้ดูว่าได้ปั้นออกมาเป็นอย่างไร คุยกัน

เกมส์ต่อตัว

จุดประสงค์             เพื่อทำงานร่วมกันใช้ความคิดสร้างสรรค์

อุปกรณ์                   ไม่มี

เวลา                       20 นาที

จำนวนผู้เล่น                      ไม่จำกัด

วิธีเล่น                     แบ่งผู้เล่นเป็ฯกลุ่มย่อยหรือเล่นพร้อมกันทุกคนก็ได้ ผู้เล่นต้องต่อตัวตามคำสั่ง เช่น มีขาสามขา ผู้เล่นก็ต้องทำอย่างไรก็ได้ให้มีขายืนบนพื้นเพียงสามขาจากจำนวนผู้เล่นในกลุ่มทั้งหมด หูต่อหู ผู้เล่นจะต้องใช้หูของตนเองกับหูของเพื่อนติดกันให้หมดทุกคน ศอกต่อศอก ผู้เล่นต้องจัดรูปแบบยืนให้สอกและหัวของทั้งกลุ่มชนกัน รูปหัวใจ ผู้เล่นต้องใช้ร่างกายเรียงกันให้เป็นรูปหัวใจหรือจะนอนบนพื้นให้โค้งเป็นรูปหัวใจก็ได้

เกมส์ตามประเด็น

 1. เกมเรืออารมณ์

จุดประสงค์             เพื่อให้รู้จักคุณค่าของลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน

อุปกรณ์                  ไม่มี

เวลา                       1 ชั่วโมง

จำนวนผู้เล่น                      ไม่จำกัด

วิธีเล่น                     แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละห้าคน แต่ละกลุ่มเป็นเรือที่กำลังจะจม เนื่องจากผู้โดยสารเยอะเกินไปให้เรือแต่ละลำตกลงกันเองว่าต้องโยนใครออกจากเรือเพื่อไม่ให้จมในเวลาที่จำกัด แต่ละคนต้องแสดงจุดยืนของตนเอง แสดงเหตุผลว่าทำไมตนเองจึงสมควรได้อยู่บนเรือต่อไป ความรู้สึกของตนสำคัญแค่ไหน

ข้อควรจำ                 ไม่มีคำตอบไหนถูกหรือผิด ทุกความรู้สึกมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน

ข้อแนะนำ                ทำความเข้าใจความรู้สึกของแต่ละคนอย่างคร่าวๆก่อนเล่น ระหว่างเล่นผู้ดำเนินเกมอาจต้องคอยช่วยดูว่าผู้เล่นเข้าใจกันแค่ไหน อาจมีการสรุปความเข้าใจของแต่ละอารมณ์อีกครั้งหนึ่ง การเรียนรู้อย่างอื่นนอกจากเห็นทอจากนี้ผ่านเกม ผู้ดำเนินเกมอาจชวนผู้เล่นมาวิเคราะถึงวิธีการตกลงในแต่ละกลุ่มว่ามีปัญหาในการตกลงกันไหม ใช้อะไรตัดสิน โหวตเสียง ตกลงกันเลย เอาเหตุผลเข้าค้านกัน มีการทะเลาะกันไหม มีใครเป็นผู้นำกลุ่มหรือเปล่า ความสามารถในการพูดเกี่ยวข้องกับการแพ้ชนะหรือไม่

 1. เกมส์ประมูล

จุดประสงค์             กระตุ้นจิตสำนึกเกี่ยวกับคุณค่า

อุปกรณ์                   กระดาษ ปากกา

เวลา                       1-2 ชั่วโมง
จำวนผู้เล่น               ไม่จำกัด

การเตรียมการ           เขียนสิ่งที่จะให้ประมูลลงในกระดาษพร้อมราคาสินค้า

วิธีเล่น                     แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน ผู้ดำเนินเกมอธิบายสถานการณ์ โลกกำลังจะแตก เรากำลังจะไปอยู่ดาวดวงใหม่แต่ละกลุ่มจะได้รับเงินจำนวนหนึ่ง สามารถซื้ออะไรก็ได้ติดตัวไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ บนดาวดวงนั้นเงินไม่มีความหมาย ผู้ดำเนินเกมแจกเงินแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มมีสิบนาทีที่จะตกลงว่าจะซื้ออะไร  จะใช้เงินแบบไหน ผู้ดำเนินเกมเริ่มโชว์สิ่งของที่จะประมูลทีละอย่างโดยเริ่มจากของที่มีมูลค่าน้อยๆ เช่น ลูกอม น้ำผลไม้ ตามด้วยของใหญ่ๆเช่น รถ บ้าน โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ตามด้วยของที่มีความหมายทางจิตใต เช่น ความรัก ความจริงใจ พ่อ แม่ เพื่อน ตามด้วยครอบครัว เป็นต้น ระหว่างเล่นต้องมีคนคอยเก็บเงิน คอยคุมเกม เมื่อสิ่งของถูกประมูลไปหมดแล้ว ผู้นำเกมแจกแจงการใช้เงินของแต่ละกลุ่ม ตามด้วยการถกเถียง

คำถามนำ

–          แต่ละกลุ่มทำงานกันแบบใด

–          ใครมีหน้าที่อย่างไรในกลุ่ม

–          แต่ละคนได้ในสิ่งที่ต้องการหรือไม่

–          ราคาสิ่งของตรงกับที่คิดไหม

–          อะไรราคาถูก อะไรราคาแพง

 เกมส์ สร้างบ้านแปลงเมือง 

จุดประสงค์

 1. เพื่อความช่วยเหลือช่วยกันทำงาน
 2. เพื่อการวางแผนเสริมสร้างความคิดริเริ่ม
 3. สร้างจินตนาการสู่ความสำเร็จ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม      50-100 คน แบ่งกลุ่มละ 8-10 คน

อุปกรณ์     กระดาษ A4 ที่ใช้แล้วประมาณ 100 แผ่น

สถานที่       ในห้องประชุม

ระยะเวลา       15 นาที

วิธีการดำเนินการ

 เมื่อสมาชิกในทีมมาพร้อมแล้วให้ผู้นำกิจกรรมอ่านคำสั่ง

ใช้กระดาษที่มอบให้ 1 ปึก จัดตกแต่งให้เป็นปราสาท ราชวัง  ที่สวยงาม

ให้เวลา 10 นาที

จับเวลาและเตรียมสรุปตามวัตถุประสงค์

เกมส์ เรียกพลัง ความพร้อม ความเข้าใจ

จุดประสงค์

 1. ใช้ในการเริ่มต้นเกมหรือกิจกรรม
 2. ผู้นำเกมชี้แจงศัพท์ต่างๆที่ใช้ในการสนทนาร่วมกัน
 3. สร้างสรรค์บรรยากาศในการจัดอบรมและเกม

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม      ไม่จำกัด

อุปกรณ์      –

สถานที่      ภายในห้องอบรม

ระยะเวลา  ใช้คั่นช่วงขณะอบรม

วิธีการดำเนินการ

ผู้นำเกมชี้แจงกติกามารยาทในการดำเนินกิจกรรมในช่วงเวลาที่ตกลงกันว่า จะมีคำศัพท์ เมื่อผู้นำเกมใช้คำพูดต่อไปนี้จะหมายความว่าอย่างไรและตอบว่าอย่างไร เช่น ผู้นำเกมพูดว่าIBC ให้ทุกคนพูดว่า เฮ้  พูดชื่อสินค้าให้พูดว่า เยี่ยม

แล้วผู้นำเกมก็ทดสอบความพร้อม ความเข้าใจของผู้เล่นได้

ศัพท์ที่จะใช้เรียกความพร้อมของกลุ่มได้ก็มีอีก เช่น ผู้นำเกมพูดว่า ซ้าย ให้ผู้อบรมพูดว่า จ๋า และพูดว่า ขวา ให้ตอบว่าน่ารัก

ผู้นำเกมก็ทดสอบพูด ขวาขวา ซ้าย ขวา ซ้ายเป็นต้น

แล้วผู้นำเกมชี้แจงว่านี่เป็นข้อตกลงในการดำเนินกิจกรรมในโครงการนี้

เกมส์นั่งล้อมวง  แท็บ

               ได้มาจากชั้นเรียนวิชา Acting อาจารย์เรียกว่าเป็นเกม “เช็คสติ” เพิ่งได้มาใหม่ๆ รีบจดไว้เดี๋ยวลืม

                ให้ทุกคนหยิบของมาคนละ 1 ชิ้น เป็นของอะไรก็ได้ที่โยนได้ แตกหักเสียหายได้ (เช่น ที่มัดผม

                ซองใส่ดินสอ ซองใส่มือถือ นิ่มๆ ประมาณนั้น) แล้วส่งของวนไปเรื่อยๆ ตามจังหวะ

                “แท็บ แท็บ แท็บทะละแล็บแท็บแท็บ”

                 ก็คือแท็บแรกส่งของ แท็บที่สองก็ส่งของ แต่แท็บทะละแล็บแท็บ ต้องเอาของเคาะลงกับพื้น

                  ตรงที่ตัวเองนั่งสลับซ้ายขวาเป็นจังหวะ ก่อนที่จะส่งอีกครั้งเป็นหนที่สามค่ะ

                 ซึ่งจังหวะนี้จะทำให้คนที่สติไม่ดีพอไขว้เขวและสับสนว่าเมื่อไหร่จะส่ง อะไรประมาณนี้

                    เวลาจับคนแพ้ก็ดูว่าข้าวของของใครมากองอยู่ตรงหน้ามากที่สุด เพราะถ้าส่งไม่ทันจังหวะของจะ

                 ยังมีอยู่ที่ตัวเอง ไม่ได้ส่งไป และคนที่ส่งของวนมาให้อีก ของก็จะติดแหงกอยู่ข้างหน้านี่แหละ

                แรกๆ ก็ช้าๆก่อน หลังๆ ค่อยเร่งจังหวะเร็วขึ้น แล้วจะสนุกค่ะ

เกมส์ หากว่าเรากำลังสบาย

                  จุดประสงค์

 1. ฝึกการพร้อมเพียงในการทำงานเป็นทีม
 2. ความว่องไวและความสามัคคี
 3. สร้างเสริมในการฟังและการเรียนรู้
 4. เปลี่ยนแปลงอิริยาบถในการปฎิบัติกิจกรรมวิชาการ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม      30 คนขึ้นไป

อุปกรณ์ ไม่มี

สถานที่  ในห้องฝึกอบรม

ระยะเวลา  5 นาที

วิธีการดำเนินการ

 ผู้นำกิจกรรมตกลงกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถ้าร้องเพลงหากว่าเรากำลังสบาย เพลงบอกให้ทำอะไรให้ทำตาม 2 จังหวะ

เนื้อเพลงมีดังนี้ “หากพวกเรากำลังสบายจง…….พลัน” “หากพวกเรากำลังสนุกหมดเรื่องทุกใดๆทั้งสิ้นจง…… พลัน”

เกมส์นั่งล้อมวง  จำควาย

เกมนี้เพื่อนๆ น่าจะเคยเห็นนะคะ คือนั่งล้อมวงแล้วจำชื่อเพื่อนให้ได้ทุกคน

                 ให้คนเริ่มพูดชื่อตัวเอง คนที่สองก็พูดชื่อของคนแรกและชื่อตัวเอง คนที่สามก็พูดชื่อคนแรกและ

                 คนที่สองและชื่อตัวเอง เพิ่มจำนวนวนไปเรื่อยๆๆ เคราะห์กรรมจะตกอยู่กะคนสุดท้ายที่ต้องจำให้รอบวง

                 แต่เล่นจริงๆ พอไปสัก 6-7 คนก็เริ่มไขว้เขวแล้วค่ะ สนุกมากๆ

 เกมส์ จิ๊กซอสัมพันธ์  

จุดประสงค์

 1. รู้จักคิดวางแผนและทำงานร่วมกัน
 2. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

3.เสริมสร้างการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพและปริมาณ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม      ไม่จำกัด แบ่งกลุ่มละ 8-10 คน

อุปกรณ์            ตัวต่อจิ๊กซอ 500 ชิ้นเท่าจำนวนกลุ่มที่แบ่งไว้

สถานที่            ในห้องอบรม

ระยะเวลา   10 นาที

วิธีการดำเนินการ

 ผู้นำกิจกรรมแบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่มๆ แล้วแจกตัวต่อจิ๊กซอ 500 ชิ้น ให้กลุ่มละ 1 ชุด

ให้แต่ละกลุ่มวางแผนต่อให้เสร็จ เมื่อกลุมใดต่อเสร็จให้ปรบมือพร้อมกัน

ให้เวลากลุ่มละไม่เกิน10 นาทีเมื่อหมดเวลาก็มีการเดินตรวจและให้คะแนน

เกมส์ ฝูงวานร

จุดประสงค์

 1. การฝึกสมาธิ
 2. การสังเกตการจำ
 3. การประสานงาน
 4. ความสนุกสนานและเพลิดเพลิน

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม      10-80 คน

อุปกรณ์        ไม่มี

สถานที่        ใช้ได้ทั้งในและนอกห้องฝึกอบรม

ระยะเวลา      10-20 นาที

วิธีการดำเนินการ

จัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรียงกันเป็นวงกลม หรือรูปตัว ยู ตามความเหมาะสม

ผู้นำกิจกรรมแจ้งกฎและกติกาในการเล่นและกำหนดผู้ที่จะเริ่มเป็นคนแรก

ผู้เล่นคนแรกจะร้องว่า “ลิง 1 ตัว” ผู้เล่นคนต่อไปจะอยู่ติดกับคนแรกจะซ้ายหรือขวาก็ได้จะต้องกระโดดทำท่าลิงไปข้างหน้า 1 ครั้ง พร้อมร้องว่า “กระโดด 1 ครั้ง”คนที่สามก็จะกระโดดทำท่าลิงไปข้างหน้า 1 ครั้งพร้อมร้องเสียงลิง 1 ครั้ง “เจี๊ยก”เป็นอันครบลิง 1 ตัว

โดยที่ผู้นำกิจกรรมจะกำหนดเองตามความเหมาะสมกับคนเล่นว่าจะใช้ลิงกี่ตัว

เกมส์ ท่องสูตรคูณ/เซเว่นอัพ

เป็นเกมนับเลขที่กำหนดกติกาต่างๆ ให้นับเลขวนไปเรื่อยๆ แต่มีข้อห้าม เช่น ท่องสูตรคูณแม่ 5 ถ้ามีคำว่า 10 ให้ตบมือแทน หรือถ้านับไปถึงเลข 7 ให้พูดว่า “เซเว่นอัพ” หรือนับไปถึงเลขที่ 3 หารลงตัว ต้องหันหน้าแทนการนับ ฯลฯ แล้วแต่จะกำหนดกติกานะคะ

ความสนุกอยู่ตรงที่นับยังไงก็ไม่ครบไม่จบสักที ต้องมีคนผิดคนเผลออยู่ประจำ

เกมส์รักนะ-จะบ้าเหรอ

เกมนี้ใช้การหันหน้า+การพูดคำว่า “รักนะ” กับ “จะบ้าเหรอ” ค่ะ

หันหน้าไปทางไหนก็ได้ แต่ต้องจำว่า ถ้าหันซ้าย พูดรักนะ หันขวาพูด จะบ้าเหรอ

บางทีอาจจะหันขวากันไปหมด ก็จะบ้าเหรอๆๆๆ อะไรประมาณนี้ บางทีเราจะสับสนกันเองว่าหันซ้ายพูดอะไร หันขวาพูดอะไร

เกมล้อมวงเป็นพื้นฐานในการทำกิจกรรมอื่นๆ ต่อๆไป แล้วก็เล่นง่ายด้วยนะ

เกมส์โยนเหรียญลงแก้ว

จุดประสงค์

 1. เพื่อฝึกการประมาณโดยใชการสังเกต
 2. เพื่อแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จเป็นเรื่องของการฝึกฝน
 3. เพื่อทำความรู้จักตนเองในอีกแง่มุมหนึ่ง
 4. เพื่อแสดงให้เห็นว่าคนเรามีความแตกต่างกัน

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม      20-30 คน

อุปกรณ์

เหรียญ 10 บาท 3 เหรียญ

ถังพลาสติกขนาดใหญ่ใส่น้ำ ¾ ส่วน

แก้วน้ำใส 1 ใบ

สถานที่    ในสนาม

ระยะเวลา   10-20 นาที

วิธีดำเนินการ

ให้สมาชิกทีละคน โยนเหรียญลงในแก้วโยนลง 1 เหรียญ ได้ 10 คะแนนโยนครบ 3 เหรียญให้สมาชิกคนต่อไปโยนจนครบทั้งกลุ่ม

รวมคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม เปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆกลุ่มไหนคะแนนมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ

เกมส์   ดึงก้านลูกโป่ง

อุปกรณ์

                            ก้านลูกโป่ง

    ตะแกรงลวด

    ลูกบอลเล็กๆหรือลูกโป่งเล็กๆ

วิธีทำ

                         ม้วนตะแกรงเป็นทรงกระบอกใหญ่ๆ (ความกว้างไม่เกินก้านลูกโป่ง)

เสียบก้านลูกโป่งเข้าไป ด้านล่าง (ไม่เตี้ยเกินไป) หลายๆก้าน

เทลูกบอลลงไปด้านใน

วิธีเล่น

                         ดึงก้านลูกโป่งทีละก้าน พยายามอย่าให้ลูกบอลร่วง สลับเล่นทีละคน วนจนครบ

ใครทำลูกโป่งร่วง โดนทำโทษ

            

 และ มี กิจกรรมสนุกๆ เล่นง่ายๆ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะ ^^ ลองนำไปเล่นกันนะคะ แถมได้รู้จักเพื่อนๆ เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ

เกมส์แนะนำชื่อตัวเอง คล้องกับของกิน

กติกาการเล่น

แนะนำชื่อตัวเอง พร้อมชื่อของกินที่คล้องจองกัน เช่น ฉันชื่อ สมศรี เอากีวี่ มาฝาก… คนถัดมาก็ ผมชื่อ สมชาย เอากระชาย มาฝาก…

ใครบอกชื่อพร้อมของฝากไม่คล้องจองกัน หรือซ้ำกับเพื่อน ให้ออกมาด้านนอก

แนะนำชื่อจนครบ

คนที่ออกมานอกห้องให้บอกชื่อเพื่อน ที่แนะนำตัวเองไปเมื่อสักครู่ ให้ได้อย่างน้อย 3 คน ถ้าบอกผิด หรือบอกไม่ได้ ให้เพื่อนๆลงโทษ เช่น เต้น หรือ ร้องเพลง…

เกมส์แนะนำตัวเอง

อุปกรณ์    กระดาษโน๊ต

                ปากกา

                กล่องใส่กระดาษ

วิธีเล่น

ให้แนะนำตัวเองก่อน 1 ครั้ง

ให้แต่ละคนเขียน ชื่อเล่น ทรงผม ลักษณะใบหน้าที่จำได้ง่าย … ประมาณ 5 อย่าง

หยอดกระดาษใส่กล่อง

จากนั้น เรียกคนแรกจากหยิบกระดาษ และทายคนที่อยู่ในกระดาษว่าเป็นคนไหน

เดินไปหาว่าทายถูกรึเปล่า ถ้าทายไม่ถูก ให้คนที่เพื่อนทายไม่ถูกช่วยหา

เมื่อหาเจอแล้ว คนถัดไป มาหยิบกระดาษ ทายคนถัดไปเรื่อยๆ

เมื่อเสร็จกิจกรรมนี้ จะได้รู้จักคนที่ทำกิจกรรมด้วย มากขึ้น

 ใครมีไอเดียดีๆสามารถนำเกมส์ไปดัดแปลงได้น่ะค่ะ  หวังว่าจะนำเกมส์ไปเล่นอย่างสนุกสนาน

และมีสาระ   ติดตามเกมส์ได้อีกในบล็อคต่อไปค่ะ  หรือ ติดตามที่  WWW. EQ GROUP.NET

ที่มา  https://santanakan.blogspot.com/?fbclid=IwAR33QPa0X9mOoXq7cVNMi8La_0GdWbTtfhhgQSjE33tRiuNictRRfPCPRuU