EQ Travel

Domestic

    การท่องเที่ยวประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ โดยจะเป็นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งทางธรรมชาติและเยี่ยมชมสถานต่างๆ ครบถ้วนโดยการดูแลจากทีมงานทำให้การเดินทางของท่านได้รับแต่ความทรงที่ดีเยี่ยม

Outbound

     คือการท่องเที่ยวในต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงานและ ไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ  เช่น  ญี่ปุ่น เกาหลี สิงค์โปร เป็นต้น พร้อมกิจกรรมสนุกแหล่งช็อปปิ้งที่น่าสนใจ โดยทีมงานที่มีคุณภาพ

CSR

 คือรูปแบบในการให้สมาชิกในองค์กรได้ทำกิจกรรมการเป็นอาสาช่วยเหลือสังคมที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ คือ การปลูกป่า การสร้างฝาย และการมอบวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของใช้สอยต่างๆ เช่น ผ้าห่ม ถุงผ้า ถังน้ำ เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่สามารถสื่อสารให้สังคม เห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายกว่าความรับผิดชอบต่อสังคม

EQ Training

 เป็นการจัดอบรม สัมมนาและทีมบิ้วดิ้ง พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีหลักสูตรมากมาย รวมทั้งกิจกรรมที่ทําให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกตื่นเต้น สนุกสนาน และได้ข้อคิดจากการปฏิบัติ

EQ Camp

 เป็นการจัดค่ายให้ความรู้ เช่น ค่าย STEM ค่าย STEAM รวมไปถึงค่ายวิชาการบูรณาการ ค่ายคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการจัดทัวร์นำเที่ยว ดูงานทัศนศึกษา สถานที่ต่าง ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ

Organizer

 เป็นการจัดงาน Event โดยมีทีมงาน Creative ดูแลและคิดงานให้ออกมาอย่างยิ่งใหญ่ มีความน่าสนใจแปลกใหม่ ตรงตามความพอใจของลูกค้า

ผศ.ดร.กรวิทย์ ไชยสุ

คนสำราญ งานสำเร็จ  ที่นี่แหล่งรวมของจริงครับ

สถานบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คุณสตีฟ

ให้อีคิวกรุ๊ปช่วยดูแลจัด Team Building ชาวต่างชาติ รู้สึกอุ่นใจครับ เพราะคุยง่าย เป็นกันเอง น้องทีมงานน่ารักทุกคน ทำให้นักท่องเที่ยวชื่นชอบ

the star tour chiangmai