EQ Training

Inhouse Training

 เป็นการจัดฝึกอบรมที่ออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม และจัดขึ้น เป็นการจัดภายในเฉพาะองค์กรนั้นๆเป็นหลัก เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาศักยภาพขอองค์กร โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่ชัดเจนทำให้ผู้เรียน เข้าถึงแก่นแท้ขององค์ความรู้  องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด 

Team Building

   เป็นกระบวนการสร้างทีมหรือทีมสัมพันธ์เพื่อให้มีการใช้กระบวนการวิธีการต่างๆ ในการให้บุคคล กลุ่มคน ได้เกิดการพัฒนากันในหลายๆ ด้าน เช่น พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน, ความสามัคคี, การยอมรับ, ความเป็นผู้นำ, การสื่อสาร, การทำงานร่วมกัน, และการทำงานเป็นทีม โดยอาศัยสถานการณ์ต่างๆ ที่วิเคราะห์จากแนวคิดต่าง ๆ ให้ได้ผลออกมาตรงตามประโยชน์ เป้าหมายที่ต้องการ

Walk Rally

  เป็นกระบวนการกลุ่มที่จะสามารถกระทำไปควบคู่กับการอบรม สัมมนา ทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กร โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ทักษะและศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

Rally

 เป็นกระบวนการกลุ่มขององค์กรโดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมใช้ทักษะเพื่อเพิ่มความสามัคคีในองค์กร และทำให้การทำงานร่วมกันโดยทำกิจกรรมในรูปแบบใหม่ โดยที่ทุกคนจะได้ทำภารกิจร่วมกัน  ณ   จุดท่องเที่ยวตามภูมิประเทศหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน ความเป็นผู้นำ,ความคิดสร้างสรรค์, การสื่อ สาร,การทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีม

On The Beach

 เป็นการจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มที่จัดขึ้นบริเวณชายหาดโดยที่ใช้กระบวนการเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ใช้ทักษะและศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วม ได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติและทะเล อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีความคิดสร้างสรรค์จากการทำกิจกรรม

Sport Game

  เป็นกระบวนการทำกิจกรรมกลุ่มจะแบ่งทีมโดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมทีม เพื่อแข่งขันกีฬา หรือการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลินหรือเพื่อความแข็งแรงของร่างกาย โดยจะอยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนดขึ้นโดย การแข่งขันเพื่อส่งเสริมในการสร้างความสำเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรือหลายสิ่งรวมกัน กีฬาเป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขัน และระบบคะแนนเพื่อหาผู้ชนะ

ประมวลภาพ

Teambuilding : Happiness@work

Teambuilding : เสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม

Walkrally :  กิจกรรมวอล์คแรลลี่ Bangkok Clinic

Teambuilding : By eqgroup

ที่น่าสนใจ

EQ Camp

   เป็นการจัดค่ายให้ความรู้ เช่น ค่าย STEM ค่าย STEAM รวมไปถึงค่ายวิชาการบูรณาการ ค่ายคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการจัดทัวร์นำเที่ยว ดูงานทัศนศึกษา สถานที่ต่าง ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ

EQ Travel

   เป็นการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวและดูงานทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ พร้อมทั้งมีการทำกิจกรรมสนุก ๆ ระหว่างการท่องเที่ยว

Organizer

  เป็นการจัดงาน Event โดยมีทีมงาน Creative ดูแลและคิดงานให้ออกมาอย่างยิ่งใหญ่ มีความน่าสนใจแปลกใหม่ ตรงตามความพอใจของลูกค้า

คุณวัลวิภา ภานุมาต

ได้ร่วมงานกับทางอีคิวกรุ๊ป ชื่นชมในความตั้งใจ และรู้เลยว่า ความไม่ธรรมดามีอยู่จริง

ผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อาจารย์กริช สินธุศิริ

นักศึกษาได้รับเทคนิคและทักษะ อย่างดีในการเรียนรู้ ที่สำคัญทำให้ทำงานร่วมกันระหว่างชั้นปี อีกด้วย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคราม

คุณประวี มณีวงค์

กิจกรรมสนุกมากๆ ไม่ผิดหวังเลยที่ใช้บริการของ EQ Group ได้ทั้ง Team Building และ Sport ก็ได้ครบเครื่องมากๆ

Bangkok Clinic