สวัสดีครับ วันนี้เรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศไทยมาฝาก …. รู้ไหมครับ ว่ามหาวิทยาลัยไหนที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทยของเรา จากการจัดอันดับของเว็บต่างประเทศ Unirank

มาดูกันว่ามหาวิทยาลัยไหนถูกจัดอันดับ 1 ใน 10 บ้าง

    จุดมุ่งหมายของเราคือจัดให้มีตารางลีกที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดทางเว็บที่ถูกต้องเป็นกลางและไม่มีอิทธิพลซึ่งจัดทำโดยแหล่งข่าวกรองเว็บอิสระแทนที่จะเป็นข้อมูลที่ส่งมาจากมหาวิทยาลัยเอง

1. มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2431

สัญลักษณ์ พระมหาพิชัยมงกุฏ
ชื่อย่อ MU
คติพจน์ อตฺตานํ อุปมํ กเร
(พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง)
Wisdom of the Land
(ปัญญาของแผ่นดิน)

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย – Mahidol University

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2460 

สัญลักษณ์ ตราพระเกี้ยว
ชื่อย่อ  CU 
คติพจน์ ความรู้คู่คุณธรรม (ทางการ)
เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน (ไม่เป็นทางการ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | LOGO-TH

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2486

สัญลักษณ์ ตราพระพิรุณทรงนาค
ชื่อย่อ  KU
คติพจน์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน(ทางการ)
ประชาชน คือ เจ้าของประเทศ เกษตรศาสตร์ คือ ภาษีของประชาชน (ไม่เป็นทางการ)

 รวมโลโก้

 

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507

สัญลักษณ์ ตราช้างชูคบเพลิง
ชื่อย่อ CMU
คติพจน์ อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา
(บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - วิกิพีเดีย

 

5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507

สัญลักษณ์ ตราพระธาตุพนม
ชื่อย่อ มข. / KKU
คติพจน์ วิทยา จริยา ปัญญา
วิทยา คือ ความรู้ดี
จริยา คือ ความประพฤติดี
ปัญญา คือความฉลาด เกิดแต่การเรียนดีและคิดดี

ประกาศ ตราและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – กองสื่อสารองค์กร

6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2510

สัญลักษณ์ ตราพระมหาพิชัยมงกุฏ
ชื่อย่อ ม.อ. / PSU
คติพจน์ Our Soul is for the Benefit of Mankind
“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - วิกิพีเดีย

7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2477

สัญลักษณ์ ตราพระธรรมจักร
ชื่อย่อ มธ. / TU
คติพจน์ เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิกิพีเดีย

8. มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวรก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2512

สัญลักษณ์ ตราช้างศึกในโล่กลม
ชื่อย่อ มน / NU
คติพจน์ มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (ปัจจุบัน)
มหาราชแห่งความภูมิใจ
มหาวิทยาลัยแห่งปัญญา (เดิม)

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

9. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2492

สัญลักษณ์ ตรากราฟ Y = ex
ชื่อย่อ มศว / SWU 
คติพจน์ สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา
การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม
Education is Growth

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - วิกิพีเดีย

10. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2502

ชื่อย่อ เอไอที / AIT
คติพจน์ Learning beyond Boundaries

Logo | Asian Institute of Technology

    หากคุณกำลังมองหา บริษัทที่ดูแลครบวงจรด้าน Teambuilding หรือส่วนของกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ตามงบประมาณที่สามารถพูดคุยกันได้ สามารถติดต่อไปที่ บริษัทอีคิวกรุ๊ป จำกัด เราให้บริการทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ไปพร้อมกับความสนุก มันส์ ฮา สาระเพียบ จัดทั้งในและต่างประเทศ จะเอ้าติ้ง จะหลักสูตรไหน ก็สามารถแจ้งได้เลยครับ

EQ GROUP

รับจัดค่ายภาคเหนือ , รับจัดค่ายเชียงราย , รับจัดค่ายเชียงใหม่ , รับจัดค่ายน่าน , รับจัดค่ายลำปาง , รับจัดค่ายแพร่ , รับจัดค่ายแม่ฮ่องสอน , รับจัดค่าย STEM