Grand Opening

จัดงานเปิดตัวบริษัท (Grand Opening) งานสำคัญของทุกบริษัทและองค์กร ดังนั้นการเลือกใช้ทีมงานคุณภาพอย่าง EQGroup ที่ผ่านประสบการณ์การจัดงานมาอย่างมากมาย พร้อมทั้งความ creative ของคนรุ่นใหม่ไฟแรงเข้าทันยุคอย่างแน่นอน