STEAM Camp

เป็นกิจกรรมค่ายที่สร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ได้มากกว่า STEM ในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่แค่จำกัดความรู้แค่ในห้องเรียนโดยเพิ่ม A (ART) แต่จะเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้ค้นพบเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบใหม่ผ่านการเรียนรู้ในกระบวนการกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้ออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานของตัวเองขึ้นมา