เกมส์สันทนาการ

เกมส์สันทนาการ

นอกจากเทคนิคการสันทนาการแล้ว เรายังรวบรวมเกมส์มาฝากกันด้วยนะคะ      บางเกมส์อาจคุ้นๆกันมาบ้างแล้ว      มาดูกันก่อนว่า เกมส์มีความสำคัญอย่างไรบ้าง ในการฝึกอบรม ความสำคัญของเกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เปิดโอกาสให้ทุกคนแนะนำและเปิดเผยตัวเองออกมา...
กิจกรรมสะเต็มศึกษา STEM Activities

กิจกรรมสะเต็มศึกษา STEM Activities

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ประเทศไทยกำลังส่งเสริมกันอยู่นั้น  หนีไม่พ้นการเรียนรู้ที่เรียกว่า สะเต็มศึกษา โดยใช้ความรู้จากสหวิทยาการทั้ง 4 มาบูรณาการกัน คือ S  = Science  ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ T = Technology  ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี E = Engineering...