100 ฐานกิจกรรมวอคแรลลี่

100 ฐานกิจกรรมวอคแรลลี่

100 ฐานกิจกรรมวอคแรลลี่ 1.สุดใจจะไขว่คว้า วิธีเล่น : ตักลูกบอลให้ได้มากที่สุดโดยลูกบอลจะอยู่ไกลเกินที่ 1 คนจะเอื้อมถึง ต้องใช้คนในทีมหาทางช่วยกัน ข้อคิด : ความเสียสละและความร่วมมือที่จะไปให้ถึงเป้าหมายเดียวกัน 2.ลำเลียงบอล วิธีเล่น...